Spojnice

Spojnice su mašinski elementi koji služe za spajanje krajeva dva vratila u jednu celinu u cilju prenošenja obrtnog momenta.

Pored toga, služe za kompenzovanje odstupanja koje nastaju nepreciznom izradom ili ugradnjom vratila, prigušenje vibracija, smanjenje uticaja oscilacija i udara pri radu, osiguranje od preopterećenja….